Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Amaç : Firmaların rekabetinde önem arz eden tedarik zinciri yönetimi konusunda katılımcıların bakış açışını geliştirmek, modeli doğru kurmaları için bilgilendirmek, lojistik firmalarının doğru model üzerinde çalışmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu seminer bünyesinde tedarik zinciri süreçleri tanıtılarak detaylandırılacak, çağdaş lojistik uygulamaları ile ilişkilendirilerek, çoklu veya tekli depo ile çalışan veya karmaşık dağıtım ağı olan çok sayıda tedarikçi ile çalışan yüksek envanter maliyetlerine katlanan firmalar için çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu konular örnek olay ve çalışmalar ile katılımcılara anlatılacak, katılımcılara uygulama yaptırılarak konu pekiştirilmesi sağlanacaktır.

İçerik :

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistikte Amaçlar / Türk Lojistik Pazarı / Dünyada Lojistiğin Gelişimi
  • Temel Lojistik Faaliyetler /Dış Kaynak Kullanımı /3 PL Kavramı
  • Tedarik Zinciri Analizi ve Yönetimi / 4 PL
  • E-Lojistik/ Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları
 • Üretim Planlama ve Stok Kontrol
  • Üretim Sistemleri / Klasik ve Çağdaş Üretim Sistemleri / Üretim Planlama ve Kontrol Fonksiyonu
  • Talep Tahminleri
  • Toplu ve Ana Üretim Planlama
  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
  • Kapasite İhtiyaç Planlama
  • Malzeme Yönetimi / Malzemelerin Sınıflandırılması / Stok Maliyetleri
  • Stok Kontrol Modelleri
 • Lojistik Yönetimi
  • Lojistiğin Tanımı ve Önemi / Temel Lojistik Kararlar / Stratejik Lojistik Planlaması
  • Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
  • Optimizasyon Kavram / Modelleme Felsefesi ve Yaklaşımı
  • Transportasyon Problemi / En Kısa Yol Problemi
  • Kargo Yükleme Problemi / Rut Planlama Problemi
  • Lojistik Maliyetleri / Lojistikte Toplam Maliyet ve Sistem Yaklaşımı
 • Dünya Klasmanında Üretim
  • Temel Felsefe
  • Karşılaşılan Engeller
  • Dünya Klasındaki Üretimin Temel İlkeleri
  • Dünya Klasındaki Üretimin Aşamaları
 • Lojistik Bilgi Sistemleri
  • Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojilerinin (IT) Kullanım Amaçları
  • Lojistik Bilgi Teknolojisinin Alt Yapısı
  • Lojistikte Kullanılan Bilgi Teknolojileri
  • Küresel Yer Belirleme Sistemleri (GPS)
  • E-Ticaret (E-Commerce)
 • Satınalma Yönetimi
  • Tedarik Sistemi
  • Satınalma Sistemi ve 5 Temel Doğrusu
  • Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirilmesi
  • Giriş Kalite Kontrolü
 • Depo Yeri Seçimi ve Depo Yönetimi
  • Depo Yeri Seçimi
  • Depo Tasarımı
  • Depolama Sistemleri
 • Dış Ticaret (Harici Bölüm)
  • Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri
  • Bankacılık ve Vergi Uygulamaları
  • İthalat ve İhracat ile ilgili Esas ve Uygulamalar
  • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
  • İhracat ve İthalatta Belge Uygulamaları
  • Serbest Bölgeler / Devlet Yardımlar
  • Eximbank Uygulamaları / İhracatta Kredi Sigortası, Garantisi ve KDV İstisnası
  • Kambiyo