Satınalma Yönetimi / Satınalmada Organizasyon ve Fiyat Analizleri

Amaç : Günümüzün rekabetçi ortamında satınalma, sipariş yönetimi, stok yönetimi ve bu konularda planlama yapılarak kaynakların etkili kullanımı giderek önem kazanıyor. Satınalmada en önemli nokta işletmelerin stoklarının azaltılması ve yalın üretim tekniklerine göre satınalma yapılması. İşte bu noktada satınalma uzmanları işin içine giriyor. Nitelikli yetişen satınalma uzmanı hem şirket bütçelerine katkıda bulunuyor, hem de stokların azaltılmasını sağlamış oluyor.

İçerik :

 • Satınalma Fonksiyonları
  • Satınalma Sistemi ve 5 Temel Doğrusu
  • Satınalma Biçimleri
  • Satınalma Kapsamı ve Doğru Kaynak
  • Pazarlık ve Maliyet / Fiyat analizi
  • Satınalma Talebleri
 • Satınalmada Değer Analizi
  • Stok Kontrolde ABC Yöntemi
  • ABC Sınıflamasındaki Stok Kalemlerinin Servis Özellikleri
  • Ekonomik Sipariş Miktarı
  • Periyodik ve Sürekli Gözden Geçirme
  • Satınalmada Nakliye Yönetimi
 • Tedarikçi Değerlendirme
  • Tedarikçi Performans Değerlendirme
  • Satınalma Yönetimi Değerlendirmesi
  • Satınalma Yönetim Bilgi Sistemleri
  • İş Analizi, Değerlendirme ve Muayene Formları
  • Mal ve Hizmet Satınalma Onay Belgeleri
 • Organizasyon ve Fiyat Analizi
  • Fiyat Analizi
  • Satınalma ve Kar
  • Organizyon Şeması
  • Kalite Sistem ve Muayene Planı
  • Kabul Örneklemesi ve Planları
  • Birli Örnekleme Çalışması