SATIŞTA MÜZAKERE VE PAZARLIK TEKNİKLERİ

Amaç : Müzakere; özellikle satış süreçleri içinde satış temsilcisi ya da yöneticilerinin en önemli kişisel beceri alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu anlamda müzakere; müşterilerin ikna edilmesi sürecinde çeşitli pazarlık yöntemlerini de içine alan, ancak bunların da ötesinde çok daha geniş kapsamlı bir faaliyeti ifade eden önemli bir yetkinliktir. Bu çerçevede eğitim; satış faaliyeti içinde yer alan her düzeydeki çalışanın ikna, pazarlık ve etkin bir iletişim yönetimi olan müzakere becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

İçerik :

 • Müzakere Kavramı ve Önemi
 • Müzakere Nedir?
 • Müzakereye Neden İhtiyaç Duyarız?
 • Müzakere Çeşitleri
 • Müzakereye Hazırlanmak
 • Çıktıları Belirlemek
 • Bilgi Toplamak
 • Fiziki Şartların Önemi
 • Müzakerenin Temelleri Üzerinde Anlaşma
 • Karşı Tarafı Tanıma
 • Karakteristik Özelliklerin Tanımlanması
 • Müzakerede Karşılaşılan Temel Sorunlar
 • Müzakere Sürecinin Amaçları
 • Müzakere Sürecinde İzlenecek Roller
 • Müzakere Aşamaları
 • Hedeflerin Saptanması
 • Pazar Analizi
 • Güçlü ve Zayıf Yönlerin Belirlenmesi
 • Karşı Tarafın Alt Sınırının ve Açılış Pozisyonunun Tahmin Edilmesi
 • Açılış Pozisyonunun Oluşturulması
 • Strateji ve Taktiklerin Seçilmesi
 • Taviz ve Değiş Tokuşların Planlanması
 • İletişim Biçiminin Belirlenmesi
 • Başlıca Müzakere Stratejileri
 • Farklı Stratejilerin Kombinasyonu