Tedarikçi ve Taşeron Yönetimi

Amaç  : Tedarikçi ve taşeronlarla ilgili çalışma esaslarının belirlenmesi, seçme ve değerlendirme sürecine ilişkin farklı yaklaşım ve uygulamaların paylaşılması.

İçerik  :

  • Tedarikçi ve Taşeron Kavramı
  • Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşların Sorumlulukları
  • Tedarikçi ve Taşeronun Yükümlülükleri
  • Tedarikçi ve Taşeron Yönetiminin Esasları
  • Seçme ve Değerlendirme Süreci Örnekleri