ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Amaç  :  İş yerindeki verimlilikler çalışanlar arası çatışmaların yönetilmesi ve çözümsüzlüklerini giderilmesine bağlıdır. Çoğu zaman ciddi problemler olarak karşımıza çıkan çatışmalar iyi yönetilirlerse yararlı bir sorun çözme aracı olabilirler. Örnek olaylarla işlenerek ele alınacak olan eğitim iş yerlerindeki kısır çatışmaları verimli çözümlere dönüştürülebilecek yol haritasının paylaşılmasına yöneliktir.

İçerik  :

 • Çatışma Yönetimi Nedir?
 • Çatışmayı Oluşturan Faktörler
 • İletişim Problemleri-Empati
 • Farklı Kişilikler İçin İletişim
 • Çatışmanın Olumlu Olumsuz Sonuçları
 • Çatışma Düzeyleri
 • Gizli Çatışma
 • Algılanan Çatışma
 • Hissedilen Çatışma
 • Açık Çatışma
 • İşverenin veya Yöneticinin Rolü
 • Örgütsel Çatışmanın Nedenleri
 • çatışmaların Analizinde İzlenecek Yollar
 • Çatışma ve Kişisel Tepkiler
 • Kişiler Arası Çatışma Çözüm Yolları
 • Güç Kullanma
 • Yumuşatma
 • Kaçınma
 • Problem Çözme
 • Taviz Verme
 • Pazarlık
 • Takım Çalışmaları
 • Gruplar Arası Çatışma Çözüm Yolları
 • Kazan – Kazan Prensibi
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Davranış Değiştirme
 • Yarışma Ortamı Oluşturulması
 • Farklı Düşünen Kişilerin Bir Arada Bulunması
 • Daha Önemli ve Kapsamlı Amaçları Belirleme
 • İletişimin Arttırılması
 • Problem Çözme Yaklaşımı
 • Kaynakların Arttırılması
 • Hakeme Başvurma
 • Yumuşatma
 • Kaçınma
 • Güç Kullanma
 • Çatışmaya Taraf Olan Kişilerin Nakilleri
 • Taviz Verme
 • Örnek Uygulamalar