DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Amaç : Şirketlerin; organizasyonel yapılanmaları ile ilgili bölümlerde görev alan çalışanların pazar, iş gücü arzı, sosyal beklentiler, kanuni düzenlemeler, yeni fikirler gibi değişimler sırasında karşılaşacakları problemler ile nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

İçerik :

 • Değişim Kavramı
  • Değişimle İlgili Görüşler ve Değişim Kavramı
  • Değişimin Kaynağı ve Nedenleri
  • Değişime Direnç
  • Değişimin Kaçınılmazlığı
 • Değişim Yönetimi
   • Tanımı
   • Kapsamı
  • Değişime Kapılarınızı Açın
  • Değişim Süreci
  • Değişime Direnç
  • Değişim Yönetiminin Uygulanması
  • Değişimde Risk Yönetimi
  • Kurumsal Değerler,Vizyon Ve Misyonun Değişime katkısı
  • Değişimde Yönetici ve Çalışan Etkileşimi
  • Değişime Direncin Kırılması
  • Değişimde İstikrar ve Kararlılık
  • Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü
 • Değişim Liderliği
  • Değişim Fikri Oluşturma
  • Değişimde Kritik Başarı Koşulları
  • Değişimde Karşılaşılan Sorunlar
  • Değişim Liderini Bekleyen Sorunlar