DURUMSAL LİDERLİK MODELİ

Amaç : Eğitime katılan yönetici ve/veya yönetici adaylarının liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve yönettikleri kişilerin özelliklerine bağlı olarak kendi liderlik tarzlarını oluşturmayı, çalışanlarının farklılıklarını belirleyerek bu farklılık içerisinde denge ve uyumu yakalayan bir liderde olması gereken özelliklerin kapsamı ve işleyişi anlatılmaktadır.

İçerik :

 • Giriş: Geçmişten Günümüze Liderlik
 • Liderlik-Yöneticilik
 • Liderlik Nedir?
 • Liderlerin Özellikleri
 • Liderlik Tarzınızı Belirleme (Anket)
 • Liderlik Tarzınızın Esnekliği
  • Yönlendiren ve Destekleyen Lider Davranışları
  • B1, B2, B3 ve B4 Liderleri Ne Yapar?
 • Liderlik Tarzlarının Uygulaması (Çalışanlarınızın Davranış Biçimlerini Tanılama Anketi)
  • Yönlendiren Liderlik
  • Koçluk Edici Liderlik
  • Destekleyici Liderlik
  • Tamamlayıcı Liderlik
 • Çalışanların Davranış Biçimlerine Göre Liderlik Tarzları Ve Liderlik Biçimine Karar Verme (Esnekliğinizin Değerlendirilmesi Anketi)
  • Liderlik Biçimine Karar Verme Süreci
  • Liderlik Biçimine Karar Verme Toplantısını Yapmak İçin Kılavuz
 • Durumsal Liderlikte Gelişim Çizgisi