ETKİLİ KOÇLUK BECERİLERİ

Amaç : Günümüzde yöneticiler / liderler / çalışanlar etkinliklerini arttırma ve etki alanlarını genişletmek  için koçluk becerilerini geliştirmeyi hayati bir araç olarak görmektedir. Koçluk becerileriyle farklı bir bakış açısı kazanarak, hedef koyma, hedefe ulaşma, çözüm odaklı olma, kendini ve diğerlerini tanıma, yaşamı daha iyi algılama, güçlü özelliklerinin farkında olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

İçerik :

 • Koçluğun Prensipleri
 • Koçluk Süreci
 • Yaşam Çarkı
 • Vizyon Oluşturma
 • Değerler – İnançlar
 • Hedef Belirleme
 • Engelleri Aşma / Yapıcı Zorlama
 • Sorumluluk Alma / Motivasyonu Canlı Tutma
 • Güçlü Yanların Farkına Varma
 • Farklı Bakış Açılarını Gösterme
 • Olumluya Odaklanma
 • Yaratıcılık Sürecini Başlatma
 • Koçluk Becerileri
 • Güçlü Soru Sorma ve Etkin Dinleme
 • Koçlukta Etkin Geri Bildirim
 • Strateji Belirleme
 • Eylem Planı
 • Teşvik Etmek ve Desteklemek
 • Takip
 • Güvenme ve Sezgi Kullanma
 • Sınırları Koruma Becerileri
 • Para
 • Rol Model Olabilme
 • Koçluk Uygulamaları