GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ-ESNEK İŞ GÜCÜ

06/05/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7.Maddesi’inde yapılan değişiklik ile Özel İstihdam Büroları’na geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmiştir.

ARS İnsan Kaynakları Temmuz 2008 den itibaren faaliyet gösteren ve  269 no’lu  Özel İstihdam Bürosu belgesine sahip bir kuruluştur.

Geçici iş ilişkisinin en büyük avantajı ; kurumların dönemsel yani belirli bir süre için gerekli olan iş gücü ihtiyacını, tam zamanlı istihdama gerek kalmadan esnek çözüm yolları ile sağlayabilmektir.