İNSAN KAYNAKLARI PROGRAMLARI

İnsan Kaynakları alanında kariyer yapmak, İnsan Kaynakları Departmanında farklı süreçlere hakim olmak, uygulamadaki son yenilikleri takip etmek ,farklı kurumlardaki İK çalışanlarıyla tartışarak farklı uygulamaları bilmek ve firmanıza  uyarlamak istiyorsanız kurumumuzda size uygun modüllere katılabilir, aynı dili konuşabileceğiniz meslektaşlarınızla buluşabileceğiniz bir ortamda ihtiyacınıza uygun eğitimleri alabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMLARIMIZ

 • MODÜL I.

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Bölümü Nedir?
İK Uzmanından Beklenen Profesyonel İmaj Nasıldır?
Strateji ve İK Uygulamaları İlişkisi Nedir?
Vizyon, Misyon ve Değer Kavramları Nasıldır?
İnsan Kaynakları Strateji Haritası
Yıllık İş Planı Hazırlama (Uygulamalı)

 • MODÜL II.

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMLARI VE YETKİNLİK GELİŞİM MODELLEME
İş Analizi Yöntemleri
Görev Tanımı Hazırlama (Uygulamalı)
Yetkinlik Nedir?
Yetkinlik Modellemenin Adımları
Örnek Model Geliştirme
Yetkinlik Sözlüğü
Yetkinlik Matrisi
Şirket Çalışanlarıyla paylaşım için örnek tanıtım videosu hazırlama (Uygulamalı)

 

 • MODÜL III.

İŞE ALIM UYGULAMALARI
Personel Talebi Nasıl Alınır?
Personel Temininde Kullanılan Araçlar Nelerdir?
Veri Bankası ve Takip Sistemi
Aday Görüşmeleri ve Mülakat Süreçleri
Mülakat Çeşitleri
Mülakata Hazır Olmak
Nasıl Değerlendirelim?
Soruların Gücü
Yetkinlik Bazlı Mülakat Formu Oluşturma (Uygulamalı)
İyi Bir Mülakat Nasıl Yapılır?
İş Teklif Süreçleri
Teklifin Kabulünden İşbaşına Kadar Geçen Sürede Ne Yapılır?
Mülakat Uygulamaları (Uygulama)

 • MODÜL IV.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Performans Yönetimi Nedir?
Performans Değerlendirme Türleri ve Teknikleri Nelerdir?
Tek Kaynaklı Performans Değerlendirme
180˚ Performans Değerlendirme
360˚ Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirmenin Adımları
Süreç ve Form Tasarımı
Departman Gelişim Planları
Bireysel Gelişim Planları
Hedef Paylaşım Süreci
Örnek Performans Görüşmesi (Uygulamalı)
Performans Yönetim Sistemi’nin Diğer İK Fonksiyonlarına Etkileri
Kariyer Yönetimi

 • MODÜL V.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerinin Kurumsal Katkıları
Nasıl Bir Organizasyon?
Eğitim İhtiyaçlarının Analiz Yöntemleri
Kişilik Envanterleri
Analizden Plana Geçiş
Eğitim Bütçesi Hazırlama (Uygulamalı)
Eğitim Kataloğu Oluşturma
Şirket İçi Eğitim İşbirlikleri Kurma
Şirket Dışı Eğitim İşbirlikleri Kurma
Firma Referans Araştırması Nasıl Yapılır?
Eğitim Öncesi/Sırası/Sonrası
Eğitim Kontrol Listesi Hazırlama
Eğitim Memnuniyet Ölçümleri
Eğitim Verimlilik Ölçümleri
Eğitim Etkinlik Ölçümleri
Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüşü – ROI
Eğitim Departmanlarının Kritik Başarı Göstergeleri
Raporlama Örnekleri
Özel Oturum: Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler

 • MODÜL VI.

ORYANTASYON PROGRAMI OLUŞTURMA
Oryantasyon Nedir? Neden Önemlidir?
Genel Oryantasyon / Mesleki Oryantasyon
Genel Oryantasyon Programının Olmazsa Olmazları
Genel Oryantasyon Sunum Örneği Hazırlama (Uygulamalı)
Katılımcı Sunumlarının Gözden Geçirilmesi
Oryantasyon Matrisi ve Saha Turları
Şirket İçi Gönüllü İşbirlikleri Kurma
Program Memnuniyet Tespiti ve Aksiyonlar
Mesleki Oryantasyon (İşbaşında Eğitim) Nedir? Neden Önemlidir?
İşbaşında Eğitim Formu Tasarlama (Uygulamalı)
Eğitim Takibi ve Geri Bildirim

 • MODÜL VII.

İŞ HUKUKU VE UYGULAMALAR
İş Sözleşmesi Türleri
Deneme Süresi
Alt İşveren /Asıl İşveren İlişkisi
Alt İşveren’de Muvazaa Nedir?
Geçici İş İlişkisi
Çalışma Süreleri
İzin Kullanım Türleri
Disiplin Uygulamaları
İş Sözleşmesinin Sonlandırılması
Geçerli Nedenle Fesih
Haklı Nedenle Fesih
Fesihte Düzenlenmesi Gereken Evraklar
İş Güvencesi /İşe İade Davaları /Kötü Niyet Tazminatı

 • MODÜL VIII.

BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ
Net/Brüt Ücret
Bordro Okuma
SGK Matrahı Nedir?
SGK Matrahına Dahil/Hariç Ödemeler
Sarkan SGK Matrahı
Damga Vergisi
Gelir Vergisi Matrahı Nasıl Hesaplanır?
Vergi Dilimleri / Vergiye Dahil/Hariç Ödemeler
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Personel Adına İcra Kesintisi
Düz Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Yüksek Ücretli Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Sağlık ve Hayat Sigortalı Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
İcra Kesintili Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Ayni Yardımlı Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Nakdi Yardımlı Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Engelli Muafiyetli Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Emekli Çalışan Bordro Hesaplama (Uygulamalı)
Çarşaf Bordro Nedir /Nasıl Kontrol Edilir?
İcmal Nedir /Nasıl Hazırlanır?
İş Kazasında Yapılması Gerekenler
Giydirilmiş Maliyet Hesaplama ve İK Bütçesi
İK Bütçesi Hazırlama Yol Haritası

 • MODÜL IX.

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
İş Değerleme Kavramı
İş Değerleme Yöntemleri
İş Analizleri
İş Değerlendirme Aşamaları
Ücret Kavramı ve Ücret Çeşitleri
Ücretin Hukuksal Boyutu
Ücret Belirlemeyi Etkileyen Unsurlar
Ücret ve İş Değerleme İlişkisi
Ücret Politikalarının Belirlenmesi ve Sistem Kurulumu
Ücret ve Performans İlişkisi
Prim ve Ödül Sistemleri

 • MODÜL X.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliğiyle İlgili Tanımlar
İşveren Yükümlülükleri
4857 Sayılı İş Yasası ve İSG İlişkisi
İSG Yönetim Sistemi

 • MODÜL XI.

TALİMAT – PROSEDÜR VE İŞ AKIŞI ŞEMALARI
Örnek Doküman İnceleme (Uygulama)

 • MODÜL XII.

ETKİN E-POSTA VE YAZI DİLİ KULLANIMI
Kavramlar
Etkin Bir e-posta Nasıl Olmalı?
Selamlama
Mesaj Kuralları
Ek Kuralları
Anlaşılır Bir Dil ve Yazı Karakteri
Sonlandırma Kuralları
Yazı Tavrımız
Örnek Çalışma (Uygulamalı)