İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Özellikle ürün ve hizmetten çok insana yapılan yatırımın daha da önemli olduğu günümüz iş dünyasında İnsan Kaynakları Departmanları çok değerli bir süreci yerine getirmektedirler.

İnsan sosyal bir varlıktır ve kurum-insan arasındaki ilişki doğru dengeler üzerine kurulmadığı/yönetilmediği taktirde tam kapasiteli verimli bir çalışma olması söz konusu olamaz.

İnsan Kaynakları Departmanı; kurum içinde insan kaynağının yönetilmesi, organize edilmesi ve iş süreçlerinin yönetilmesi görevlerini üstlenmektedir.

Hizmet İçeriği;

*İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

*İnsan Kaynakları Yönetimi Kurum İçinde Hangi Beklentileri Yönetir?

*İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulama İlkeleri

*İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Görevler

*İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonel Görevler

*Kurum Kültürü Geliştirme

*İş gücü İhtiyaç Tespiti ve Başvuru Havuzunun Oluşturulması

*Kariyer Planlama ve Organizasyonel Yedekleme

*Performans Yönetimi

*Liderlik Yönetimi

*Eğitim Yönetimi

*İş ve Organizasyon Geliştirme

*İnsan Kaynakları Prosedürünün Oluşturulması/Geliştirilmesi

*Norm Kadro Çalışması

*Personel Bulma-Seçme Sisteminin Oluşturulması/Geliştirilmesi

*İşe alım Politikalarının Netleştirilmesi

*Görev Tanımları Çalışması

*Oryantasyon Programı Kurulumu/Geliştirilmesi

*İşe Alım ve İşten Çıkarma Süreçleri

*Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu/Geliştirilmesi

*Kariyer Yönetimi Süreçlerinin Oluşturulması/Geliştirilmesi

*İş Hukuku Danışmanlığı

*Ücret Yönetimi Çalışması