İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

 • Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Eğitim Planlarının Oluşturulması
 • Oryantasyon Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Yangın Eğitim ve Tatbikatı
 • Uzaktan Eğitim ile Çalışanların Eğitilmesi
 • Genel Eğitim Planına Uygun Olarak Yıl İçerisinde Düzenlenecek İSG eğitim Faaliyetlerini Gösterir Bir Yıllık Eğitim Programının Hazırlanması
 • Slayt Gösterileri, Animasyon Filmler ve Uygulamaları İçeren Eğitimlerin Verilmesi
 • Eğitim Sonunda Yazılı Değerlendirme Yapılarak Eğitim Katılım Sertifikalarının Düzenlenmesi

 

Yangın Güvenliği Danışmanlığı

 • Kurumun ; Bina, Tesis ve Üretim Alanlarının Yerleşim Planlarının Oluşturulması
 • Yerleşim Planları üzerinde Yangına Neden Olacak Yanıcı, Parlayıcı, Yanmayı Hızlandırıcı Malzemelerin İçeriklerinin Tespiti ve Bulundukları Alanların Belirlenmesi
 • Mevcut Yangın Söndürme Ekip ve Ekipmanlarının Tespitinin Yapılarak Plana İşlenmesi
 • İlave Edilmesi Gereken Ekip ve Ekipmanın tespit edilerek Plan Üzerinde Yerleştirilmesi
 • Otomatik Yangın Algılama Sistemlerinin, Duman Algılama Detektörlerinin, Sirenlerin, Manuel Yangın Butonlarının, Yangın Söndürme Cihazlarının, Hidrantların, Yangın Duvar Vanalarının, Acil Çıkış Kapılarının Tahliye Yolları ve Toplanma Alanlarının Belirlenmesi ve Plana İşlenmesi
 • Yapılan İlavelerin Takibi ile Kullanım ve Bakımlarının Çalışanlara Öğretilmesi, Sürekli Kullanıma Hazır Tutulmasının Sağlanması ile İlgili Çalışmalar
 • Yangın Eğitimleri ve Tatbikatlarının Uygulama Çalışmaları, Değerlendirme Raporu Hazırlanarak Yönetime Sunulması
 • Değerlendirme Raporunun Işığında Tatbikatta Görülen Eksiklerin Giderilmesi Konularında Çalışmaların Yapılması

 

Risk Analizinin Hazırlanması

 • Risk Analizi Ekibinin Kurulması
 • Risk Analizi Ekibinin Eğitimlerinin Verilmesi
 • Risk Analizi Ekibinin Arasındaki Koordinasyonunun Sağlanması
 • Tüm Çalışmaların Risk Analizi Raporu Haline Getirilmesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyelerinin Atamalarının Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Eğitim Verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yıllık Çalışma Programının Hazırlanması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun düzenli Olarak Toplamasının Sağlanması ve Bu Toplantılara Refakat Edilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin Hazırlanması
 • Sahada Risklerin Giderilmesini Sağlayacak Çalışmaların Planlanması ve Takvim Oluşturulması

 

İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

 • KKD Kullanma Talimatlarının Hazırlanması ve Çalışanlara Tebliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarının Hazırlanması
 • Çalışma Talimatlarının Hazırlanması ve/veya Güncellenmesinde Teknik destek Verilmesi
 • Makine Bakım Kartlarının Oluşturulması
 • Kaza ve Ramak Kala Raporlarının Oluşturulması ve Nasıl Doldurulacaklarının Uygulamalı Eğitimlerinin Verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğinin Oluşturulması
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Tespit Edilerek İncelenmesinin Sağlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları için Gerekli Olabilecek Diğer Dokümanların Hazırlanması
 • Görev Yetki ve Sorumlulukların Hazırlanması
 • İşyerinde Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi
 • İş İzni Uygulamaları

 

Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Bu Kapsamda Tahliye Yolları ve Toplanma Alanlarının Tespit Edilerek İşaretlenmesi
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
 • Acil Durum Ekiplerinin Eğitimlerinin Verilmesi
 • Senaryolu/Senaryosuz Acil Durum Tatbikatları
 • Acil Durum Talimatlarının Hazırlanması
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması
 • Patlamadan Korunma Dokümanlarının Hazırlanması
 • Yangın Eğitimlerinin Verilmesi ve Uygulamalı Yangın Tatbikatının Yapılması

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ’ne İlişkin Mevzuat Değişikliklerinden Firmanın Haberdar Edilmesi

Tüm İletişim Kanalları İle Anında Bilgi Desteği Verilmesi