İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMİ

İş Yerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti

 • İşyerlerinin İş sağlığı ve Güvenliği Açısından Uygunluk Denetimi
 • Risk Analizi Çalışmaları
 • İş Kazalarının Araştırılması ve Önlenmesi için Aksiyon Planının Oluşturulması
 • Kaza Raporlarının Hazırlanması
 • Kaza Kök Neden Analizi Çalışmaları
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Tespiti
 • İş Güvenliği Uzmanlarımız Tarafından Periyodik Olarak Denetlenerek Görülen Eksiklikler ve İyileştirme Önerileri Hakkında Rapor Hazırlanması
 • İşyerinizde Yapılmış Çalışmaların İçerik ve Yeterliliğinin İncelenmesi
 • Mevcut Riskler ve Yapılan Çalışmaların bir arada Değerlendirilerek Eksiklerin Belirlenmesi

 

İş Yerinin Periyodik Olarak Denetlenmesi ve Raporlanması

 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İlgili Mevzuat Çerçevesinde Yasal Mevzuatlara Uygunluk Denetlemesi
 • Eksiklikler ve İyileştirme Raporlarının Hazırlanması
 • Uygunsuzluklar için Uygun Teminler ve Sorumluların Atanması

 

ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Firmanın hazırlanması ve İştirak Edilmesi

 • İş Teftişi Nedir?
 • İş Müfettişi Kimdir?
 • İş Teftişinin Yasal Dayanağı Nedir?
 • İş Teftişi Niçin Gereklidir?
 • İş Teftişini Kim Yapar?
 • İş Müfettişi İşyerinize Nereden gelir?
 • İş Müfettişinin İşin Yürütümü ya da İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Teftiş Yapması Ne Anlama Gelir?
 • Neden Ben Teftiş Ediliyorum?
 • İş Müfettişine İlk Ziyaretinde Nasıl Yardımcı Olabilirim?
 • İş Yerime Gelen İş Müfettişinin Yetkileri Nelerdir?
 • İş Müfettişi Benden Ne Tür Evraklar İster?
 • İşyerimin Denetlenmesi Ne Kadar Sürer?
 • İş Müfettişinin Teftişi Sonrasında Ne Tür Yaptırımlarla Karşılaşabilirim?

 

Kaza Durumda Kaza Raporu Kök Neden Analizleri Raporlarının Uygun Bir Şekilde Tutulup Tutulmadığının Denetimi

 • Kaza Sonrası Tutulan Raporların Denetlenmesi
 • Kaza Araştırma Raporlarının Denetlenmesi
 • Düzeltici Faaliyetlerin Denetlenmesi