LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ

Amaç : 

 • Yöneticinin liderliğe geçişi yaşarken bilmesi gereken geçmişten bugüne gelen değişik liderlik modelleri,
 • Yöneticinin stilinin farkına varması ve gereken yerlerde gelişimi sağlayabilmesi,
 • Yöneticilik/Liderlik becerilerinin kişinin kendisine uyarlaması,
 • Yönetici için gerekli olan görev (planlama…) ve insan ilişkileri (motivasyon..) becerilerinin açığa çıkarılmasıdır.

İçerik :

 • Kişisel Liderlik
  • Kişisel Vizyon
  • Etik Davranış
 • Liderlik Kavramı
  • Liderlik Yetkinliği
 • Liderlik Süreci
  • Kişisel Özellikler
  • Başkalarını Etkileme,
 • Temel Liderlik Özellikleri
  • Tutarlı Kişilik
  • Samimiyet
  • Canlı Ve Yaratıcı Zeka
  • İnsanları Anlayabilme,
  • Evrensel Liderlik Özellikleri
 • Yönetici mi? Lider mi?
  • Yönetici
  • Yönetici Kavramındaki Değişimler
 • Günümüz Liderlik Özellikleri
  • Değişen Liderlik Özellikleri
 • Liderlik Teorileri
  • Davranışsal Liderlik
  • Durumsal Liderlik
  • Dönüşümsel Liderlik
  • Karizmatik Liderlik
 • Başarılı Liderlik İçin
  • Başarılı Lider Ne Yapar?
  • Etkin Liderlik Önerileri
 • Duygusal Zeka
  • Liderlikte Zeka
  • Duygusal Zeka
  • Duygusal Zeka Bileşenleri
  • Motivasyon
  • Empati
  • İlişkileri Yönetmek
  • Liderin Yapması Gerekenler
 • Ekip Yönetimi
  • Ekip Çalışması
  • Ekip Oluşturma Adımları
  • Ekip Vizyonu
  • Ekip Değerleri
  • Ekip Hedefleri
  • Ekip Liderine Öneriler