STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Bölümü Nedir?
İK Uzmanından Beklenen Profesyonel İmaj Nasıldır?
Strateji ve İK Uygulamaları İlişkisi Nedir?
Vizyon, Misyon ve Değer Kavramları Nasıldır?
İnsan Kaynakları Strateji Haritası
Yıllık İş Planı Hazırlama (Uygulamalı)