ETKİN E-POSTA VE YAZI DİLİ KULLANIMI
Kavramlar
Kötü Bir e-posta Nasıl Olmalı?
Selamlama
Mesaj Kuralları
Ek Kuralları
Anlaşılır Bir Dil ve Yazı Karakteri
Sonlandırma Kuralları
Yazı Tavrımız
Örnek Çalışma (Uygulamalı)