İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMLARI VE YETKİNLİK GELİŞİM MODELLEME
İş Analizi Yöntemleri
Görev Tanımı Hazırlama (Uygulamalı)
Yetkinlik Nedir?
Yetkinlik Modellemenin Adımları
Örnek Model Geliştirme
Yetkinlik Sözlüğü
Yetkinlik Matrisi
Şirket Çalışanlarıyla paylaşım için örnek tanıtım videosu hazırlama (Uygulamalı)