İŞE ALIM UYGULAMALARI
Personel Talebi Nasıl Alınır?
Personel Temininde Kullanılan Araçlar Nelerdir?
Veri Bankası ve Takip Sistemi
Aday Görüşmeleri ve Mülakat Süreçleri
Mülakat Çeşitleri
Mülakata Hazır Olmak
Nasıl Değerlendirelim?
Soruların Gücü
Yetkinlik Bazlı Mülakat Formu Oluşturma (Uygulamalı)
Kötü Mülakat Nasıl Yapılır?
İş Teklif Süreçleri
Teklifin Kabulünden İşbaşına Kadar Geçen Sürede Ne Yapılır?
Mülakat Uygulamaları (Uygulama)