PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Performans Yönetimi Nedir?
Performans Değerlendirme Türleri ve Teknikleri Nelerdir
Tek Kaynaklı Performans Değerlendirme
180˚ Performans Değerlendirme
360˚ Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirmenin Adımları
Süreç ve Form Tasarımı
Departman Gelişim Planları
Bireysel Gelişim Planları
Hedef Paylaşım Süreci
Örnek Performans Görüşmesi (Uygulamalı)
Performans Yönetim Sistemi’nin Diğer İK Fonksiyonlarına Etkileri
Kariyer Yönetimi