EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerinin Kurumsal Katkıları
Nasıl Bir Organizasyon?
Eğitim İhtiyaçlarının Analiz Yöntemleri
Kişilik Envanterleri
Analizden Plana Geçiş
Eğitim Bütçesi Hazırlama (Uygulamalı)
Eğitim Kataloğu Oluşturma
Şirket İçi Eğitim İşbirlikleri Kurma
Şirket Dışı Eğitim İşbirlikleri Kurma
Firma Referans Araştırması Nasıl Yapılır?
Eğitim Öncesi/Sırası/Sonrası
Eğitim Kontrol Listesi Hazırlama
Eğitim Memnuniyet Ölçümleri
Eğitim Verimlilik Ölçümleri
Eğitim Etkinlik Ölçümleri
Eğitim Yatırımlarının Geri Dönüşü – ROI
Eğitim Departmanlarının Kritik Başarı Göstergeleri
Raporlama Örnekleri
Özel Oturum: Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilikler