İŞ HUKUKU VE UYGULAMALAR
İş Sözleşmesi Türleri
Deneme Süresi
Alt İşveren /Asıl İşveren İlişkisi
Alt İşveren’de Muvazaa Nedir?
Geçici İş İlişkisi
Çalışma Süreleri
İzin Kullanım Türleri
Disiplin Uygulamaları
İş Sözleşmesinin Sonlandırılması
Geçerli Nedenle Fesih
Haklı Nedenle Fesih
Fesihte Düzenlenmesi Gereken Evraklar
İş Güvencesi /İşe İade Davaları /Kötü Niyet Tazminatı