İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ
İş Değerleme Kavramı
İş Değerleme Yöntemleri
İş Analizleri
İş Değerlendirme Aşamaları
Ücret Kavramı ve Ücret Çeşitleri
Ücretin Hukuksal Boyutu
Ücret Belirlemeyi Etkileyen Unsurlar
Ücret ve İş Değerleme İlişkisi
Ücret Politikalarının Belirlenmesi ve Sistem Kurulumu
Ücret ve Performans İlişkisi
Prim ve Ödül Sistemleri