PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI

Her çalışan, kendinden ne beklendiğini ve yöneticisinin gösterdiği performans hakkındaki düşüncesini bilme ihtiyacındadır. Performans değerlendirme sisteminin temel amacı; çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.

Çalışanların performanslarının altı aylık ve/veya bir yıllık dönemlerle düzenli olarak değerlendirilmesi; yöneticilerin, çalışanların iş tatmini, kariyer hedefleri, eğitim ihtiyaçları ve diğer kişisel sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Sürecimiz;

*Şirketin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren ve şirket hedeflerine ulaşılması amacına hizmet eden değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi

*Uygun Performans Değerlendirme Yönteminin Seçilmesi

*Performans Değerlendirme Dönemlerinin Belirlenmesi

*Geri Bildirim Sisteminin Kurulması

*Kurulan Sistemin İzlenmesi

*Eğitim İhtiyacı

*Kariyer Beklentileri

*Personel ayırma

*Departman İçi İlişkiler

*Problem-Çözüm

*Verimlilik Arttırma

*Geliştirilecek Yönler

*Kuvvetli-Zayıf Yönler