PROJE YÖNETİMİ

Amaç :  Proje yönetimi eğitimimizde; zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak projenin etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimle birlikte, proje yönetimi metodolojilerini kullanarak daha etkin projeler gerçekleştirecek ve rakiplerinizden birkaç adım önde olacaksınız

İçerik:

 • Proje ve Proje Yönetimi
 • Projelerde Organizasyon Yapıları
 • Proje Başlatma ve Planlama Süreçleri
 • Proje Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları
 • Proje Programlama
 • Proje Kontrol
 • Proje Elamanlarının Seçiminde Dikkate Alınacak Faktörler
 • Ekip Kuruluş Aşamaları
 • Ekip Üyelerinin Sorumlulukları
 • Proje Tanıtım Toplantısı
 • Proje Hızlandırma Çalışmaları
 • Vaka Çalışması
 • Proje Uygulama – İzleme ve Kontrol – Kapatma Süreçleri
 • Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi