• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi / Satınalmada Organizasyon ve Fiyat Analizleri
 • Satınalmada Etkin Pazarlık Yönetimi
 • Tedarikçi ve Taşeron Yönetimi

1-Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Amaç : Firmaların rekabetinde önem arz eden tedarik zinciri yönetimi konusunda katılımcıların bakış açışını geliştirmek, modeli doğru kurmaları için bilgilendirmek, lojistik firmalarının doğru model üzerinde çalışmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu seminer bünyesinde tedarik zinciri süreçleri tanıtılarak detaylandırılacak, çağdaş lojistik uygulamaları ile ilişkilendirilerek, çoklu veya tekli depo ile çalışan veya karmaşık dağıtım ağı olan çok sayıda tedarikçi ile çalışan yüksek envanter maliyetlerine katlanan firmalar için çözüm önerileri geliştirilecektir. Bu konular örnek olay ve çalışmalar ile katılımcılara anlatılacak, katılımcılara uygulama yaptırılarak konu pekiştirilmesi sağlanacaktır.

İçerik :

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Lojistikte Amaçlar / Türk Lojistik Pazarı / Dünyada Lojistiğin Gelişimi
  • Temel Lojistik Faaliyetler /Dış Kaynak Kullanımı /3 PL Kavramı
  • Tedarik Zinciri Analizi ve Yönetimi / 4 PL
  • E-Lojistik/ Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları
 • Üretim Planlama ve Stok Kontrol
  • Üretim Sistemleri / Klasik ve Çağdaş Üretim Sistemleri / Üretim Planlama ve Kontrol Fonksiyonu
  • Talep Tahminleri
  • Toplu ve Ana Üretim Planlama
  • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
  • Kapasite İhtiyaç Planlama
  • Malzeme Yönetimi / Malzemelerin Sınıflandırılması / Stok Maliyetleri
  • Stok Kontrol Modelleri
 • Lojistik Yönetimi
  • Lojistiğin Tanımı ve Önemi / Temel Lojistik Kararlar / Stratejik Lojistik Planlaması
  • Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
  • Optimizasyon Kavram / Modelleme Felsefesi ve Yaklaşımı
  • Transportasyon Problemi / En Kısa Yol Problemi
  • Kargo Yükleme Problemi / Rut Planlama Problemi
  • Lojistik Maliyetleri / Lojistikte Toplam Maliyet ve Sistem Yaklaşımı
 • Dünya Klasmanında Üretim
  • Temel Felsefe
  • Karşılaşılan Engeller
  • Dünya Klasındaki Üretimin Temel İlkeleri
  • Dünya Klasındaki Üretimin Aşamaları
 • Lojistik Bilgi Sistemleri
  • Tedarik Zincirinde Bilişim Teknolojilerinin (IT) Kullanım Amaçları
  • Lojistik Bilgi Teknolojisinin Alt Yapısı
  • Lojistikte Kullanılan Bilgi Teknolojileri
  • Küresel Yer Belirleme Sistemleri (GPS)
  • E-Ticaret (E-Commerce)
 • Satınalma Yönetimi
  • Tedarik Sistemi
  • Satınalma Sistemi ve 5 Temel Doğrusu
  • Tedarikçi Seçimi ve Değerlendirilmesi
  • Giriş Kalite Kontrolü
 • Depo Yeri Seçimi ve Depo Yönetimi
  • Depo Yeri Seçimi
  • Depo Tasarımı
  • Depolama Sistemleri
 • Dış Ticaret (Harici Bölüm)
  • Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri
  • Bankacılık ve Vergi Uygulamaları
  • İthalat ve İhracat ile ilgili Esas ve Uygulamalar
  • Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
  • İhracat ve İthalatta Belge Uygulamaları
  • Serbest Bölgeler / Devlet Yardımlar
  • Eximbank Uygulamaları / İhracatta Kredi Sigortası, Garantisi ve KDV İstisnası
  • Kambiyo

2-Satınalma Yönetimi / Satınalmada Organizasyon ve Fiyat Analizleri

Amaç : Günümüzün rekabetçi ortamında satınalma, sipariş yönetimi, stok yönetimi ve bu konularda planlama yapılarak kaynakların etkili kullanımı giderek önem kazanıyor. Satınalmada en önemli nokta işletmelerin stoklarının azaltılması ve yalın üretim tekniklerine göre satınalma yapılması. İşte bu noktada satınalma uzmanları işin içine giriyor. Nitelikli yetişen satınalma uzmanı hem şirket bütçelerine katkıda bulunuyor, hem de stokların azaltılmasını sağlamış oluyor.

İçerik :

 • Satınalma Fonksiyonları
  • Satınalma Sistemi ve 5 Temel Doğrusu
  • Satınalma Biçimleri
  • Satınalma Kapsamı ve Doğru Kaynak
  • Pazarlık ve Maliyet / Fiyat analizi
  • Satınalma Talebleri
 • Satınalmada Değer Analizi
  • Stok Kontrolde ABC Yöntemi
  • ABC Sınıflamasındaki Stok Kalemlerinin Servis Özellikleri
  • Ekonomik Sipariş Miktarı
  • Periyodik ve Sürekli Gözden Geçirme
  • Satınalmada Nakliye Yönetimi
 • Tedarikçi Değerlendirme
  • Tedarikçi Performans Değerlendirme
  • Satınalma Yönetimi Değerlendirmesi
  • Satınalma Yönetim Bilgi Sistemleri
  • İş Analizi, Değerlendirme ve Muayene Formları
  • Mal ve Hizmet Satınalma Onay Belgeleri
 • Organizasyon ve Fiyat Analizi
  • Fiyat Analizi
  • Satınalma ve Kar
  • Organizyon Şeması
  • Kalite Sistem ve Muayene Planı
  • Kabul Örneklemesi ve Planları
  • Birli Örnekleme Çalışması

3-Satınalmada Etkin Pazarlık Yönetimi

Amaç :  Satınalma uzmanlarına yönelik olarak pazarlık yöntemlerini tüm boyutları ile aktarmak.

İçerik :

 • Satınalma Stratejileri
 • Satınalma Yönetiminde Geleneksel İletişim
 • Satınalma Yönetiminde Bölümler Arası İletişim ve İlişki Ağı
 • Pazarlığı Kurumsal Bir Yeteneğe Dönüştürmek
 • Satınalmada Prosedür ve Süreç Modelleri
 • Satınalma Yönetiminde Pazarlık Güç Kaynakları
 • Pazarlık Taktikleri
  • Saldırgan Pazarlık Taktikleri
  • Saldırgan Olmayan Pazarlık Taktikleri
 • Pazarlıkta Satıcı Rehberi 1
 • Pazarlıkta Satıcı Rehberi 2
 • Pazarlıkta Satıcı Rehberi 3
 • Pazarlık Aşamasında Satıcı Taktikleri
 • Satınalma Pazarlığı İçin Kurallar

4-Tedarikçi ve Taşeron Yönetimi

Amaç  : Tedarikçi ve taşeronlarla ilgili çalışma esaslarının belirlenmesi, seçme ve değerlendirme sürecine ilişkin farklı yaklaşım ve uygulamaların paylaşılması.

İçerik  :

 • Tedarikçi ve Taşeron Kavramı
 • Yasal ve Diğer Şartlar Açısından Kuruluşların Sorumlulukları
 • Tedarikçi ve Taşeronun Yükümlülükleri
 • Tedarikçi ve Taşeron Yönetiminin Esasları
 • Seçme ve Değerlendirme Süreci Örnekleri