STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA

Amaç : Tüm dünyada artan rekabet karşısında stratejik yönetim ve stratejik planlama önem kazanmaya başlamıştır. Özel sektör,kamu ve üçüncü sektörde faaliyet gösteren tüm organizasyonlar globalleşme ve bunun getirdiği rekabet ortamı karşısında daha stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya ve stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem verir olmuştur.

Günümüzde stratejik planlama en çok kullanılan yönetim araçlarının başında gelmektedir. Bu boşuna değildir. Çünkü arz talebi aşmış ve rekabet kıyasıya bir nitelik kazanırken yönetimi çok daha karmaşık ve zor bir hale getirmiştir. Bu nedenledir ki günümüz yöneticisi bu karmaşık ve zor görünen ama aynı zamanda zevkli olabilecek strateji oyununu oynamak zorundadır.

Eğitim; stratejik planlamanın yönetimdeki yerini, önemini ve işlevini içermektedir.

İçerik :

 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Planlama Süreci
 • Stratejik Planlama Kavramları
 • Stratejik Planlama Araçları
 • Neden Stratejik Planlama
 • Stratejik Planlama Ne Değildir?
 • Riskler, Sorunlar ve Varsayımlar
 • Stratejik Planlamanı Kurumda, Kişide ve Süreçte Etkisi
 • Prof. Lucifer Gonzales Butts (ya da MW) Sendromu
 • Değerlendirme Çalışmaları