TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaç  :  Çağdaş yönetimde toplantılar yönetim sürecinin en vazgeçilmez araçlarından biri olmakla beraber etkin yönetilemediği takdirde zaman kaybettirici bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu eğitimin amacı katılımcılara daha verimli bir toplantı yönetimi için gerekli bilgi ve becerileri aktarmaktır

İçerik  :

 • Toplantı Nedir
 • Toplantı Türleri ve Amaçları
 • Nasıl Başlanır
 • Gündem Oluşturma
 • Katılımcıların Belirlenmesi
 • Aktif Katılımı Sağlama
 • Toplantılarda Etkili İletişim
 • Karar Alma-Grup Kararı Oluşturma
 • Toplantının Lideri ve Yönetimi
 • Toplantı Yöneticisinden Beklenenler
 • Zamanın Verimli Kullanılması
 • Katılımcıların Rol ve Sorumlulukları
 • Not Alma
 • Takip Kontrol
 • Final
 • Periyot
 • Toplantılara Ne Zaman İhtiyaç Vardır
 • Toplantılarda Katılımcı Sayısı
 • Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Yol Gösterici Bilgiler
 • Toplantının Fiziksel Ortamı
 • Toplantılarda Oturma Düzeni
 • Toplantılarda Katılımcı Tipleri
 • Toplantı Sonrası