ZAMAN VE YAŞAM YÖNETİMİ

Amaç : Günümüzün iş dünyasının önemli problemlerinden biri de çalışanların zamanlarını doğru yönetememeleridir. Zaman kullanımında önceliklerin göz önünde bulundurulmaması iş verimliliğinde düşüşe sebep olmaktadır. Bu eğitimin amacı örnek olaylarla zaman kaybettirici unsurları irdelemek ve çalışanların önceliklerini bilinçli bir şekilde sıralandırabilmelerini sağlamaktır. Zamanımızı doğru yönetmeyi  duygularımızı, isteklerimizi, içsel engellerimizi yönetebildiğimiz oranda başarırız.

İçerik :

 • Zaman Bilinci
 • Farklı Zaman Algıları
 • Hayattaki Rollerimiz
 • Özgün Benlik – Sosyal Benlik
 • Zaman Hırsızları
 • Duyguları Pusula Olarak Kullanmak
 • Bir Günümüzü Nasıl Harcarız?
 • Pareto Kanunu
 • Kişisel Sınırlara Sahip Çıkmak
 • Zaman Hırsızlarına karşı önlemler
 • Zaman Yaratıcıları
 • Değişime Adaptasyon
 • İkinci Kareyi Doğru Kullanmak
 • Hedef Koyma ve Kişisel Zaman Çizgisi
 • Önemli İşlere Öncelik
 • Yaşamımızdaki Sabotajlar ve Sabotajcılar
 • Görevler ve Sorumluluklar
 • Sözlü ve Yazılı İletişim
 • Sadeleşme Kavramı
 • Yaşam Çarkı
 • An’da Olma Kavramı
 • Zaman Yönetiminin Kazandırdıkları